Muzeum Rolnictwa im. ks Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzystofa Kluka w Ciechanowcu zaświadcza, iż Pan Stanisław Czerepuszko, który pracował w Agencji Ochrony D.S.Fokus jako Dyrektor Regionalny, a obecnie jest Dyrektorem Generalnym Agencji Ochrony Spartanie S.C., świadczył dla naszej instytucji usługi w zakresie zabezpieczenia imprez plenerowych, między innymi: „Podlaskie Święto Chleba”, przez kilka ostatnich lat. Impreza ta jest od kilkunastu lat największą imprezą plenerową w woj. podlaskim. Cieszy się bardzo dużą popularnością i bierze w niej udział jednorazowo do kilkunastu tysięcy uczestników. Usługi zabezpieczenia imprez były wykonywane przez Pana Stanisława Czerepuszko zawsze bardzo profesjonalnie zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami stawianymi przez naszą instytucję. Współpraca pomiędzy nami, a Panem Stanisławem Czerepuszko przebiegała bezkonfliktowo na zasadach wzajemnego partnerstwa i nie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszyscy pracownicy nadzorowani przez Pana Stanisława wykazywali duże zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków, służyli radą i pomocą na każdym etapie planowania imprezy

Duże doświadczenie Pana Stanisława Czerepuszko związane z zabezpieczaniem imprez masowych i plenerowych oraz przywiązywanie szczególnej wagi do bezpieczeństwa uczestników tych imprez pozwala nam polecić usługi firmy Spartanie S.C., kierowanej obecnie przez pana Stanisława, jako przedsiębiorstwa rzetelnie i na wysokim poziomie wykunującego usługi z zakresu ochrony mienia, osób oraz zabezpieczania imprez masowych i plenerowych.

Skan dokumentu