Ochrona VIP

Tworzymy od podstaw system bezpieczeństwa i ochrony osobistej wg uzgodnionych warunków i zaproponowanych procedur bezpieczeństwa polegających na aktywnej lub pasywnej ochronie osobistej, tak żeby w każdej chwili zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.

Organizując ochronę osobistą kierujemy się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnej ingerencji w życie codzienne klienta. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umożliwiające nam sporządzenie analizy zagrożeń oraz odpowiedniego planu zabezpieczenia. Indywidualnie do każdego zlecenia dobieramy siły i środki niezbędne do skutecznej realizacji zadania.

W zakresie ochrony osobistej VIP oferujemy m.in. następujące działania

  • Fizyczna i techniczna ochrona klienta oraz jego najbliższych
  • Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pobytu osoby ochranianej
  • Przygotowanie i zabezpieczenie tras przejazdów, przelotów osoby ochranianej
  • Ochrona posesji, obiektów mieszkalnych, biurowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjazdów służbowych i wypoczynkowych
  • Kompleksowe zabezpieczenie rozmów, spotkań, negocjacji biznesowych.
  • Ochrona delegacji zagranicznych wycieczek