Polskie Radio Białystok

Niniejszym mamy przyjemność wystawić referencje Panu Stanisławowi Czerepuszko, który był Dyrektorem Regionalnym Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z 0.0., obecnie jest
Dyrektorem Generalnym Agencji Ochrony SPARTANIE s.c. Firma, którą kierował Pan Stanisław Czerepuszko zabezpieczała każdorazowo imprezę masową — „Białystok — Miasto Dobrej Muzyki” organizowaną przez Polskie Radio Białystok. Impreza masowa odbywa się na Rynku Kościuszki w Białymstoku co roku od 2013. W imprezie udział brało każdorazowo kilka tysięcy uczestników.

Czerepuszko sumiennie i w pełni profesjonalnie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami organizatora. Pan Stanisław Czerepuszko charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą oraz kwalifikacjami pozwalającymi wypełniać powierzone obowiązki na najwyższym poziomie. Decyzje podejmowane na stanowisku dowodzenia były prawidłowe i adekwatne do zagrożeń. Współpraca naszych firm przebiegała bezkonfliktowo na zasadach wzajemnego porozumienia i nie budziła zastrzeżeń.

Duże zaangażowanie i doświadczenie Pana Stanisława Czerepuszko pozwala nam rekomendować Agencję Ochrony SPARTANIE jako solidnego Partnera, dysponującego profesjonalną kadrą.

Skan Dokumentu