Bezpieczne Dziecko

Usługa skierowana jest do rodziców chcących zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Zapewniamy bezpieczeństwo i nietykalność osobistą dzieci naszych klientów w drodze z domu do szkoły, w czasie zabaw, jak również w życiu codziennym.

Specjalnie przeszkoleni pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami czuwają nad Waszymi pociechami chroniąc i zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo.

Ochrona dzieci realizowana jest w dowolnych godzinach i zakresie uzgodnionym wcześniej z naszymi klientami.